Skip to content
  • Det er anslått at radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge.
  • Risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden.
  • For å redusere risikoen i eksisterende bygg kan man gjennomføre radonreduserende tiltak.
  • Radon forekommer i alle slags bygninger og total radonrisiko skyldes summen av opphold i ulike bygninger; på jobb, på fritiden og hjemme i privat bolig.

Hvorfor skal jeg måle radonnivå?
Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking.

Økt risiko for lungekreft
Radon er en gass som dannes kontinuerlig i berggrunnen. Den siver inn i bygningen gjennom sprekker og utettheter. Når du puster inn luft som inneholder radon, avgir dette stråling til lungene. Over tid kan dette føre til lungekreft. Radon i boliger er den viktigste årsaken til utvikling av lungekreft, etter aktiv røyking.

ALLE BØR MÅLE
Uansett hvor du bor i landet bør du måle. Omtrent hele Norge er utsatt, og du kan finne for høye radonnivåer i boliger nesten hvor som helst. Vi anbefaler alle som har bolig med oppholdsrom i de to laveste etasjene over bakkeplan, å måle.

• Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass.
• Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft.
• Du må måle for å finne ut om det er radon i boligen din.
• Har du målt radonnivåer over 100 Bq/m³, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået.
• Radonnivået bør ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3.
• Strålevernforskriften stiller krav med grenser for radon i utleieboliger, skoler og barnehager.

Skadeomfanget av radongass

Hvorfor er radon farlig?
Når radon er til stede i luft, dannes det kontinuerlig flere kortlivede radionuklider som kalles radondøtre. Både radon og radondøtrene avgir alfastråling og kan gi skader på levende celler slik at noen utvikler seg til kreftceller.

Alfastråling stoppes lett i luft og trenger bl.a. ikke gjennom hudoverflaten, men ved innånding vil det kunne gi en økt risiko for utvikling av lungekreft. Stråledoser til andre organer enn ved opptak via lungene er svært små og kan neglisjeres.

Risiko for å få lungekreft
Radon forårsaker lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Det finnes ingen nedre terskelverdi for når radon gjør skade. Risikoen er høyest for de som aktivt røyker eller har røykt. Risikoen ved radoneksponering er nemlig rundt 20 ganger større for røykere enn for personer som aldri har røykt, men risikoen er også betydelig for ikke-røykere.

For å redusere risikoen i eksisterende bygg kan man gjennomføre radonreduserende tiltak. For eksempel ved å halvere radonnivået halveres risikoen for å utvikle lungekreft forårsaket av radon.

Enda Mer informasjon kan du få her:
• Tidsskriftet: Lungekreftforekomst knyttet til radoneksponering i norske boliger
• WHO: Radon and health
• WHO: Handbook on indoor radon
Relevant regelverk
Strålevernforskriften § 6 sjette ledd