Skip to content

Kartet er laget av NGU (Norges geologiske undersøkelse)

Radonkartene sier noe om hvilke områder som er spesielt utsatt for  radonstråling, men ettersom det er store variasjoner innen små områder, kan man ikke stole på radonkartene.

Den eneste måten og sikre seg på, er ved å gjennomføre en radonmåling av egen bolig/eiendom og eventuelt sette inn radontiltak.

http://geo.ngu.no/kart/radon_mobil